ΤΕΣΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
6 / 2002 ΦΟΥΣΚΩΤΟ 1η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ X-TRIM 31 CRUISER (HAMMER HULL)
6 / 2003 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 650
7 / 2003 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 31 CRUISER (HAMMER HULL)
4 / 2005 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 31 OPEN CABIN
5 / 2005 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 665
8 / 2005 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 31 CRUISER – FINAL EDITION
7 / 2006 THALASSA X-TRIM 31 OPEN CABIN
3 / 2008 ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 31 CRUISER HAMMER HULL
5 / 2008 30 KNOTS X-TRIM 665
6 / 2008 POWER BOAT X-TRIM 31 CRUISER
8 / 2008 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
11 / 2008 ΣΚΑΦΟΣ X-TRIM 31 CRUISER HARD TOP
12 / 2008 RIB THALASSA X-TRIM 31 CRUISER HAMMER HULL
ΦΟΥΣΚΩΤΟ X-TRIM 28 RACER – YAMAHA F350 – SUZUKI DF300
X-TRIM 28 RACER – YAMAHA F350
01/2009 RIB THALASSA ARROW 5,80 – YAMAHA 115
02/2009 RIB THALASSA ARROW 6,80 – YAMAHA 150
03/2009 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ARROW 6,80 – YAMAHA 150
02/2009 RIB THALASSA X-TRIM 31 RESCUE
05/2009 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – BUSINESS PROFILE
06/2009 RIB THALASSA ARROW 8,50 – YAMAHA 250
06/2009 RIB THALASSA ARROW 8,50 – YAMAHA 250